‘t Feithhuis wil graag een verschil maken in Groningen, en daarom zijn wij begin 2009 gestart met  de actie ‘Hart aan Tafel‘. Bij deze actie staan gezinnen centraal die in financiële nood zitten en een steun in de rug hard nodig hebben. Armoede in Nederland bestaat vooral bij de gratie van sociale uitsluiting. Door een gratis diner aan te bieden hopen wij hen te betrekken in het sociaal maatschappelijk verkeer. Op die manier zijn wij er echt voor alle Groningers.